EEN NIEUWE OPDRACHT

Voor Ouwehand Bouw Katwijk B.V. gaan we de fundering maken voor twaalf grondgebonden woningen in Bergen. Na de fundering wordt er een casco gerealiseerd. Als deze is gesteld, zullen wij het resterende stel- en timmerwerk voor onze rekening nemen. Een mooie opdracht voor een nieuwe opdrachtgever. Bedankt voor het vertrouwen!

Wat ons nog meer bezighoudt.

Op dit moment.

Meer nieuws