WONEN BIJ LILY

In opdracht van woningcorporatie Centrada realiseert Jan Snel in Lelystad 147 woningen onder de naam ‘Wonen bij LILY’. De woningen zijn bedoeld voor aan Lelystad gebonden woningzoekenden die met spoed woonruimte nodig hebben.

Nieuwbouwproject ‘Wonen bij LILY’ moet gaan voorzien in de huisvestingsbehoefte van diverse aan Lelystad gebonden sociale doelgroepen. De 147 modulaire woningen worden neergezet voor een periode van 15 jaar en verdeeld over twee compacte woongebouwen. Het zijn kleine volwaardige, compleet afgewerkte appartementen variërend van 22 tot 50 m². De woongebouwen zijn ontworpen met duurzame materialen, zoals onbehandeld vurenhout, en een rustig kleurenschema wat past bij in de omgeving.

Zusje van LARS

LILY wordt gebouwd naast LARS, een project van Centrada en Jan Snel wat eerder dit jaar is opgeleverd. Samen zijn LARS en LILY met bijna 300 appartementen een snel en welkom antwoord op de vraag naar passende huisvesting in de regio.

Wat doen wij?

In opdracht van Eskra Bouw is Rinkel & Smit verantwoordelijk voor het aanbrengen van de vurenhouten gevelbekleding. We hebben bij LARS al één gebouw mogen bekleden, dus we weten wat ons te doen staat!

Beelden: Jan Snel / Roos Ros Architecten

Wat ons nog meer bezighoudt.

Op dit moment.

Meer nieuws